EOIL er til for at barn og unge i Elnesvågen og omegn skal ha tilgang til et kvalitetsmessig godt fritidstilbud. Klubben ønsker å tilby trivsel, trygghet og gode utviklingsmuligheter til alle som ønsker det, samtidig som det ikke skal være koste for mye for hver enkelt familie. For å lykkes med dette, er EOIL avhengig av et positivt engasjement fra dere som er indirekte el. direkte er involvert i klubben.

Oppslutning om dugnadsarbeidet er ikke bare viktig for å få dekket utgiftene som hører med til å drifte et idrettslag. Dugnad er og svært viktig for felleskapet i lokalmiljøet vårt, og ikke minst for felleskapet i klubb og på lag.

EOIL Fotball innførte f.o.m. sesongen 2016 at alle lag må ha en Dugnadsleder (DL). Denne personen skal ikke være trener el. lagleder. DL har til oppgave å informere og organisere laget hun el. han er tilknyttet, i forbindelse med dugnadene laget er involvert i. Inkludert i dette skal DL til enhver tid ha oversikt over behovet for antall personer til lagets dugnader, og hvem som deltar.