Alle frivillige, foreldre og medlemmer av klubben står fritt til å bruke "Brakka" for samlinger relatert til aktiviteter i EOIL. Styret og utvalgene har førsteprioritet, ellers er det fritt frem for å bestille tid til foreldremøter, spillermøter osv.

Kode til Brakka deles ut ved henvendelse til styret.

Kalenderen til brakka finner du her.