Denne informasjonen ble sist oppdatert 07.05.2019

Her kan du se dugnadsplanen for sesongen 2019

Alle foresatte må påregne å stille til dugnad. Til tider har det vært utfordrende å få nok folk med og det har ofte blitt ekstraarbeid på de som har tatt på seg å være dugnadsledere. Slik skal det ikke være!

Vi ønsker også at alle skal føle de kan bidra med noe. Det er mange arbeidsoppgaver som kan gjøres, noen er praktisk anlagt andre er mer tekniske eller sosiale av seg. Vær i kontakt med din dugnadsleder dersom du føler du kan hjelpe til med andre oppgaver enn de mest typiske.

Det har vært etterspurt et mer forutsigbart opplegg rundt dugnader og hvordan disse organiseres. I 2019 prøver vi derfor på å gjennomføre disse retningslinjene:

Hva du som spiller/foresatt til spiller forplikter deg til

 • 10 timer dugnadsarbeid per sesong per aktiv spiller i klubben, har du flere barn med vil det være 50 % søskenmoderasjon i dugnadstimer per barn.
  (Tenkt eksempel: Har du to barn med blir antall dugnadstimer 10+5 timer = 15 timer totalt)
 • Hvert lag får X antall timer med dugnad som de forplikter seg til basert på hvor mange spillere som er med på laget

Hva får du tilbake fra klubben som spiller/foresatt til spiller for innsatsen du legger ned

 • Hjemme- og bortedrakt så lenge du er aktiv
 • Baner å spille på, utstyr å spille med, haller å spille i
 • Dommere til å dømme kampene
 • 20% rabatt hos Intersport Elnesvågen. 30% på klubbdager
 • Dekt fergekostnader ved bortekamper for de som kjører.
 • Klubben dekker påmelding i 3 lokale cuper (Møre og Romsdal)
 • Ønsker man å delta på flere cuper utover dette, må laget utføre ekstradugnader.
  Klubb betaler da 70% Foresatte faktureres 30%
 • Lagene sørger selv for å melde lag på cuper For deltagelse på cuper utover de 3 lokale som klubben dekker 100%, må lagleder kontakte økonomiansvarlig for godkjennelse. 

Hva regnes inn som timer ved dugnadsarbeid

 • Kioskvakt
 • Parkeringsvakt
 • Billettsalg
 • Rydding og vedlikehold
 • Arbeid i forbindelse med arrangement av cup
 • Være lagleder/trener/dugnadsleder eller andre faste verv i klubben

Hva regnes ikke inn som timer ved dugnadsarbeid

 • Loddsalg eller salg av andre artikler for å skape inntekt til klubben
 • Levere bakst eller kaffe ved kiosksalg
 • Kjøring til kamper

Hvordan blir timene ført?

Dugnadsleder på hvert enkelt lag har ansvar for å holde oversikten over antall timer dugnad utført på sine lag.
Trener/lagleder/dugnadsleder kan ikke tilskrive sine timer til andre på laget. Unntaket er dersom personer med disse vervene utfører annet arbeid som for eksempel kioskvakt eller lignende. Dugnadsarbeid på «røde kalenderdager» regnes dobbelt.

NB! Det er IKKE slik at dugnadsleder må jobbe inn timene til de som uteblir

Andre ting

Dersom et lag ønsker å reise på en cup som er dyrere enn «normalt» kan dette bety at en må jobbe ekstra utover de 10 timene per spiller. Det åpnes også for at ekstra innsats kan medføre ekstra goder i form av støtte til sosiale tiltak.

Ekstra innsats skal alltid lønne seg!