Klubben har stor betydning for miljøet i Elnesvågen og omegn og fungerer som en viktig sosial arena for både barn og voksne. For barn og ungdom er Haukås og Tornes skole våre primære rekrutteringsarenaer.

Oppslutningen blant barn og unge er stor. I dag er vi over 400 medlemmer. Klubben er organisert i ett hovedstyre. I dag er det kun fotballavdelingen som er aktiv, men tidligere har det vært bedrevet mange idretter som friidrett, ski, bordtennis og trimgruppe for å nevne noen. Elnesvågen har også et aktivt håndballmiljø som per nå er organisert i en egen klubb EOIL Håndball - Elnesvågen Håndball.

Lyst å starte idrett? Ta kontakt!

Tidligere var klubben organisert som et allianseidrettslag med ulike undergrupper, men på et møte den 23. august 2017 ble dette nedlagt. Her fortsatte det som tidligere var EOIL Fotball inn i Elnesvågen og Omegn Idrettslag, mens håndball-delen valgte å stå utenfor.

EOIL stiller seg svært positive dersom noen ønsker å skape aktivitet i grupper som har ligget i "dvale" eller å starte nye idretter innen idrettslaget. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner i klubben finner du her.

FORELDREDREVET klubb med fokus på allsidighet

Å organisere et idrettslag basert på frivillighet og dugnad krever aktive og dedikerte voksne. Foreldre på hvert årskull planlegger og gjennomfører aktivitetene. Dette gir også en fin mulighet til å bli kjent med barna og nærmiljøet. Som følge av at mye er foreldrebasert, kan vi holde aktivitetsavgiftene lave.

EOIL satser på allsidig idrettsopplæring med trygghet og mestring i fokus.

Klubben ønsker å gi barna et godt idrettstilbud som bidrar til at:

  • Flest mulig barn ønsker å delta i idrettsaktiviteter
  • Barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt
  • Opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
  • Barna opplever mestring og framgang
  • Trening oppleves som lekbetont