Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idretten skal kreve politiattest for personer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits - og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Følgende personer tilknyttet EOIL må ha gyldig politiattest

  • Lagledere, Trenere
  • Ansvarspersoner på cuper, samlinger, m.m. der det er overnatting
  • Andre med verv i klubben som jobber med ting som involverer mindreårige

Det er en selv som må søke om politiattest det gjøres på følgende måte:

- Du laster ned en bekreftelse fra denne siden. Se vedlegget "FORMÅL MED VERV"
- Logg inn med f.eks BankId her: (Lenka går til politiet sine systemer) Elektronisk portal for søknad
- Under formål med attesten skal du velge «frivillige organisasjoner» både som kategori og formål.
- Bekreftelsen fra Elnesvågen og Omegn IL lastes opp som vedlegg til søknaden.

- Når søknaden er ferdig behandlet sendes den direkte til deg. Den sendes ikke til EOIL.
- Du skal vise din politiattest til medlemsansvarlig som ser at den er ok og noterer seg utstedelsesdatoen. Vi har ikke lov å lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Innhenting av politiattest er gratis.

Mer info om attester får du ved å følge denne linken.

 

Skjemaet formål med politiattest kan lastes ned fra denne siden. Se vedlegg.