Denne informasjonen ble sist oppdatert 27.10.2022

Slik melder du deg inn

Elnesvågen og Omegn Idrettslag har lange tradisjoner på å gi et bredt tilbud av aktiviteter, både til barn, unge og voksne i bygda. For at idrettslaget skal klare å holde den organiserte idretten i gang er laget avhengig av mange medlemmer og god økonomi.

Vi håper å få deg som medlem og takker på forhånd for støtten!

Om medlemskontingenten

Medlemskontingenten dekker blant annet påmeldingsavgifter til krets, administrasjon av klubben og klubbens forsikringsordninger. Treningsavgiften dekker drift av anlegg, drakter, dommerutgifter, reiseutgifter ifbm. kamp og trening samt mange andre små og store poster.

Som alle forstår så er dette en viktig inntektskilde for klubben, samtidig som at det også er viktig for den enkelte å ha sitt medlemsskap i orden med tanke på klubbens forsikringsordninger.

De som står med ubetalt kontingent etter forfallsdato vil ikke være spilleberettiget for klubben. Satsene blir vedtatt på klubbens årsmøte.

Kommunen har en løsning om man trenger støtte til kontigent eller utstyr.
Les mer her: https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kontantkassa/

Priser for medlemsskap sesongen 2022

 • Medlem i EOIL: 200,-
 • Treningsavgift barn under 6 år: 0,-*
 • Treningsavgift barn 6-12 år: 850,-*
 • Treningsavgift ungdom 13-19 år: 1850,-*
 • Treningsavgift A-lag damer: 1850,-*
 • Treningsavgift A-lag herrer: 2350,-*
 • Treningsavgift B-lag herrer: 1175,-*
 • Treningsavgift Old Boys: 0,-**

*Maks treningsavgift per familie er kroner 3100,-
*De som blir medlem i klubben etter 01.07 inneværende kalenderår betaler kun treningsavgift for halv sesong
** Old boys har fakturerer selv de som deltar på sine treninger

Vedtak om retningslinger om medlemskontingent og treningsavgift

 

Fakturering skjer via verktøyet "Rubic"

Foreldre må sjekke på profilen til sitt barn/ ungdom på Rubic om denne står som medlem i klubben. Dette er noe foreldre må ordne selv på profilen til sitt barn/ungdom. Hvis denne ikke er det, må de søke medlemsskap for sitt barn i klubben. Hvis noen lurer på noe kan de sende mail til kontor@eoil.no

Retningslinjer

 1. Medlemskontingenten og treningsavgiften for de ulike lagene fastsettes årlig av årsmøtet.
 2. For å delta på trening og spille serie- og cupkamper må treningsavgift og medlemskontingent være betalt.
  1. Nye spillere som ønsker å prøve seg, skal likevel ha mulighet til det. Spilleren må registrere seg i medlemsregisteret via tjenesten "Rubic", men faktura sendes ikke ut før dette er avtalt med lagleder/trener. Man kan ikke delta på serie- og cupkamper før treningsavgiften er betalt.
 3. Medlemskontingenten faktureres årlig i mars måned. Faktura skal betales med den betalingsinformasjonen som er oppgitt.
 4. Treningsavgiften faktureres årlig i april måned. Faktura skal betales med den betalingsinformasjonen som er oppgitt.
 5. Ved utmelding innen 1. april skal spilleren ikke betale treningsavgift for gjeldende år.
 6. Ved innmelding etter 1. juli, skal spiller betale medlemskontingent og halv treningsavgift.
 7. Ved utmelding i løpet av en sesong, vil treningsavgiften ikke tilbakebetales.
 8. Ved innmelding etter 1. oktober skal spilleren kun betale medlemskontingent.
 9. Spillere i første årgang (5 år) skal kun faktureres for medlemskontingent. Dette gjøres i september.

Redusert betaling

EOIL ønsker ikke at barn og ungdom står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker. Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale kontingenter og avgifter til forfall. Disse må ta kontakt med medlemsansvarlig.

Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt med medlemsansvarlig på kontor@eoil.no dersom du har betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

Avtale om betalingsordning gjelder for ett år av gangen. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.