For oversikt over fotballagene se her

Daglig leder

Daglig leder Geir Naas kontor@eoil.no 93044241

Styret

Leder Johan Elnes leder@eoil.no 95866087
Nestleder Siri Løvaas nestleder@eoil.no 90776652
Økonomileder Rune Fredagsvik okonomi@eoil.no 97535191
Leder Eiendeler Kåre Dagfinrud eiendeler@eoil.no 95062034
Sportslig leder Geir Teistklub fotball@eoil.no 91630722
Medlemsansvarlig Monica Bergem Janbu medlem@eoil.no 90790924
Breddeansvarlig Ingrid Grell Eide bredde@eoil.no 97187795

Varamedlemmer

Vara for Økonomiansvarlig Sponsoransvarlig Johan Elnes sponsor@eoil.no 95938802
Vara for Leder Eiendeler Leder Tornes kunstgress Modulf Gjelsvik eiendeler@eoil.no 46624665
Vara for Leder Fotball Leder Ungdom/Senior Ralf Nedrebø seniorfotball@eoil.no 95890852
Vara for Breddeansvarlig Leder Barnefotball Harald Storvik Drejer barnefotball@eoil.no 48002352
Vara for Medlemsansvarlig Leder Friidrett Iver Kristian Arnesen friidrett@eoil.no 95242225

Sportslig hovedutvalg

Leder Fotball Geir Teistklub fotball@eoil.no 91630722
Leder Ungdom/Senior Ralf Nedrebø ungdomsfotball@eoil.no 95890852
Leder Barnefotball Harald Storvik Drejer barnefotball@eoil.no 48002352
FIKS-ansvarlig Geir Teistklub fotball@eoil.no 91630722
Trenerveileder Ralf Nedrebø   95890852
Spillerutvikler Jenter Odd Petter Lyngstad   91630702
Dommeransvarlig Roar Ødegård dommer@eoil.no 91394970

Sportslig ungdom/senior

Leder Ungdom/Senior Ralf Nedrebø seniorfotball@eoil.no 95890852
Spillerutvikler Gutter Ralf Nedrebø seniorfotball@eoil.no 95890852
Spillerutvikler Jenter Odd Petter Lyngstad    
Trenerutvikler Ralf Nedrebø seniorfotball@eoil.no 95890852
Arrangementsansvarlig ungdom/senior      
Foreldrekontakt ungdom      

Sportslig barn/bredde

Leder Barnefotball Harald Storvik Drejer barnefotball@eoil.no 48002352
Fair Play ansvarlig Steinar Dale fairplay@eoil.no 90545584
Arrrangementsansvarlig barnefotball    barnearrangement@eoil.no  
Breddeansvarlig  Ingrid Grell Eide bredde@eoil.no 97187795
Foreldrekontakt      

Administrasjonsutvalg

Styreleder Johan Elnes leder@eoil.no 95866087
Nestleder Siri Løvaas nestleder@eoil.no 91630722
IKT-ansvarlig Jan Ragnvald Eide webred@eoil.no 93873765
Informasjonsansvarlig Arild Ræstad info@eoil.no 97878815
Ansvarlig politiattester Siri Løvaas leder@eoil.no 91630722
Ansvarlig politiattester Monica Bergem Janbu medlem@eoil.no 90790924
Pressekontakt Johan Elnes leder@eoil.no 95866087
Baneplanansvarlig Lise Trondsen baneplan@eoil.no 41671576

Økonomiutvalg

Økonomileder Rune Fredagsvik okonomi@eoil.no 97535191
Sponsoransvarlig  Johan Elnes sponsor@eoil.no 95938802
Dugnadskoordinator Rune Fredagsvik okonomi@eoil.no 97535191
Kasserer Annette Sulen Ræstad kasserer@eoil.no 92654948
Kioskansvarlig Ellen Larsen kioskansvarlig@eoil.no 90982871
Arrangementskoordinator      
Tilskuddsansvarlig      

Eiendelsutvalg

Leder Eiendeler Kåre Dagfinrud eiendeler@eoil.no 95062034
Ansvarlig Tornes kunstgress      
Ansvarlig Elnesvågen stadion Kåre Dagfinrud    
Ansvarlig Maskiner og utstyr Kåre Dagfinrud    
Materiellansvarlig      
Ansvarlig lysløypa Arvid Dale   48066251

Valgkomité

Leder      
Medlem Inger Elise Ekornås    
Medlem      
Varamedlem      

Annen kontaktinformasjon

Ansvarlig uttak Intersport Annette Sulen Ræstad utstyr@eoil.no 92654948
Friidrett Iver kristian Arnesen friidrett@eoil.no 95242225