Når du kjøper sesongkort gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir MFK-tilhenger Kjell Inge Røkke gjennom sitt selskap TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen som du velger og som står ditt hjerte nærmest. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Billettene kjøpes på følgende måter

Besøk www.herkommermolde.no husk å merke av for EOIL når du registrerer deg

Prosjekt tilhørighet fungerer slik at det du betaler for sesongkortet går i sin helhet til EOIL dersom du går på samtlige hjemmekamper for MFK.