Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Forsikringspremien betales av NIF.
Forutsetning for at barneidrettsforsikringen skal være gjeldene er at barnet er registrert som medlem i klubben og at medlemskontingenten er betalt.
For medlemmer over 13 år må spilleren være registrert i FIKS som aktiv med lagsforsikring inneværende sesong.

Alle spillere er dekket av felles lagsavgift som klubben betaler.Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring på www.fotballforsikring.no