Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle.

Disse 4 hovedområdene er

  • Aktivitet
  • Organisasjon
  • Kompetanse
  • Samfunns- og verdiarbeid

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb.

Til sammen er det 20 slike kriterier.

På NFF sin hjemmeside www.fotball.no/klubb-og-leder kan du finne informasjon om Kvalitetsklubb. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg litt kjent med konseptet og innholdet der.

EOILs kvalitetsklubb-dokumenter

Under finner du godkjente kvalitetsklubbdokumenter for EOIL. Listen er ikke endelig og vil bli oppdatert etterhvert.

Rollebeskrivelser i klubben finner du her.

Siste oppdatering: August 2019