Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idretten skal kreve politiattest for personer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits - og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Mer info om attester får du ved å følge denne linken.

Elektronisk portal for søknad finner du her.