Bildetekst: Dristige scener fra 2019 med tett kontakt mellom voksne personer over 20 år hjemmehørende i forskjellge kommuner. Fra kampen mellom Elnesvågen og Tomrefjord. Foto: Jan Ragnvald Eide

I en pressemelding snappet opp av eoil.no sin nettredaskjon sier idrettspresident Berit Kjøll følgende:

– Vi er glade for at barn og unge prioriteres i myndighetenes gjenåpningsplan, og at disse så snart som mulig kan komme i gang med normal trenings- og konkurranseaktivitet, først lokalt, dernest regionalt. Samtidig er nå breddeidrettsutøvere over 20 år for første gang inkludert i en gjenåpningsplan for idretten. Det er positivt. Det siste året har vært smertefullt for våre voksne breddeidrettsutøvere, men nå ser vi endelig et lite lys i enden av tunnelen, sier idrettspresident Berit Kjøll.

For idretten gjelder følgende lettelser på de ulike trinnene:

Trinn 1:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2:

 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Trinn 3:

 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.
 • Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Trinn 4:

 • Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.