Flere tema ble løftet opp. Her er en kort oppsummering.

  • Det blir arrangert Grasrottrenerkurs i løpet av juni. Ta kontakt med Harald Dreier for påmelding.
  • Ønske om mer informasjon til den som er fersk trener og/eller lagleder
  • Ønske om bedre samarbeid med blant annet håndball for å unngå at treningstider kræsjer for årskull
  • Mulig ny femmerbane ved Haukås skole
  • Uformelle treninger/løkkefotball på tvers av årskull. Jentene har hatt dette en stund. Det ønskes frivillige som kan ta på seg dette for guttene på helg.