En cup lager seg ikke selv, det har nykonstituert breddeansvarlig Ingrid Grell Eide fått erfare. Hun fikk mer eller mindre kastet ansvaret for cupen i fanget, men tok tak i den etter beste evne. En bratt læringskurve og en del utfordringer til tross så gleder hun seg til Romsdalsbankens Fotballcup 2019.

Lange dager, lite søvn, men mye glede

- Jeg har knapt sett ungene mine den siste tida og huset ser vel rasert ut, men det får vi ta igjen i påskeferien, sier hun med smil. Hun understreker at selv om det har vært hektisk så har hun gjort det med glede.

Vår måte å gi noe tilbake på

- Det blir ikke noen aktivitet dersom ingen får noe til å skje! Vi som arrangørklubb gjør dette av to årsaker. Den ene er for at ungene våre skal ha det kjekt og det andre for å gi positiv reklame for Romsdalsbanken som har vært med oss i alle år og som vi er helt avhengig av. Dette er vår måte å gi noe tilbake til dem på. Heldigvis har mange gode hjelpere stilt opp og jeg tror at årets cup kan føye seg inn den gode rekken vi har fått.

En cup med lange tradisjoner

Anita Pedersen er sponsoransvarlig i Romsdalsbanken og har mye positivt å si om cupen.
- Arrangementet startet i Frænahallen, og det første navnet var «Spare-put-cup», i 1996 ble navnet endret til Knax-cup, og etter hvert til BFH Cupen. I 2018 ble som kjent BFH Sparebank til Romsdalsbanken sammen med gamle Nesset Sparerbank, så derfor fikk cupen i fjor igjen nytt navn, Romsdalsbankens Fotballcup.

Forpliktelser begge veier

Det er ikke småpenger som banken legger igjen til lokale lag og foreninger, men sponsoransvarlig er også klar på at banken forventer noe tilbake fra støtten den gir.
- Vi sponser årlig for rundt 2 millioner kroner, i tillegg kommer gaver til allmennyttige formål med 1,7 millioner. Disse pengene hjelper våre lag og foreninger til å kunne opprettholde en grei økonomi, som igjen kommer barn og unge, samt andre medlemmer i lagene til gode.

- Men sponsing forplikter også fra sponsoratets side, så vi vil ha noe tilbake i form av positiv omtale i tillegg til den markedsføringen blant annet draktreklame, skilting med mer gir. Vi håper selvsagt at dette blir satt pris på, ikke bare av lagets styrende organer, men også lagets medlemmer, familie og støttespillere.

Viktig at klubben er sitt ansvar bevisst

- EOIL er jo et av våre største sponsorat, da først og fremst på grunn sin store medlemsmasse og mye aktivitet. Selvsagt forventer vi mer av et stort sponsorat enn et lite. Det er viktig at laget vi sponser er bevist i sin markedsføring av oss, og har en positiv holdning til sponsor, men det er gleden av se alle barna som er den største drivkraften til banken.

Det varmer hjerte vårt å se alle de ivrige barna som springer rund med vår logo på brystet, der de får mulighet til å utfolde seg i sin aktivitet, samt være sosiale sammen med medspillere, venner og familie som heier på. Da har vi gjort noe riktig med å være medarrangør her.

Datokræsj med sen påskeferie

Arrangøren har fått mange tilbakemeldinger på at arrangementsdatoen ikke er den beste fordi den kommer på et tidspunkt der mange hadde tenkt å begynne på påskeferien. Hun er enig i kritikken, men har lyst til å forklare hvorfor det ble som det ble.
- For å ta det med en gang, jeg er helt enig i at datoen ikke er den beste. Kunne jeg valgt helt fritt ville jeg ha arrangert den helga før. Jeg kunne også tenkt meg lang påskeferie!

Grunnen til at det ble denne dagen var at klubben ikke hadde greid å få folk til å ta på seg å arrangere dette. Dermed ble ikke cupen meldt inn til kretsen i tide og da fikk Træff satt opp sin Istad Cup på den datoen vi ville ha. Det ironiske er jo at Træff flyttet sin cup senere, men da var det for sent for oss å gjøre endringer. Jeg håper uansett at folk får en fin dag hos oss. Været blir iallfall bra.

Men så må hun avslutte.
- Jeg må hjem og bake kake til i morgen tidlig!