EOIL var godt representert med tilsammen 6 jenter. Alle med gode prestasjoner.

Bylag 2006:
Marina Nerland Skogstad
Julia Nedrebø Johansen
Oda Sandvik

Kretslag 2004:
Malene Vatne
Adele Sulen Ræstad

Kretslag 2005:
Luna Sunde

Alle lag hadde med trenere fra EOIL.

Flotte representanter for klubben vår!