Foto fra venstre: Guro Sæter (MIL), Mathias Låstad (EOFK), Rita Dyrseth Myren (Bud), Johan Elnes (EOIL), Jan Roger Lindseth (Bryn).

I helga ble det klart at klubbene Bryn, Bud, Eide, Elnesvågen og Malmefjorden går sammen for å sikre at de eldste jente og damespillerne deres fortsatt skal ha et forutsigbart fotballtilbud.

I første omgang opprettes det et 11-erlag for U17 og et 11-erlag for damer. I tillegg til dette vil Eide opprettholde damelaget sitt som 11-erlag i 3. divisjon og samt at Malmefjorden opprettholder sitt 7-erlag.

Til tross for at det har vært jobbet bra på jentesiden med stor aktivitet og gode resultater så ser alle klubbene at det har vært vanskelig å ha nok spillere til å kunne opprettholde lag for de eldste spillerne. Målet er alltid å ha et tilbud til så mange som mulig og da var det ikke mulig å komme utenom et samarbeid.

«Team Hustadvika», med egne drakter og egen logo

Lagene vil bli påmeldt i serien som «Team Hustadvika», et naturlig valg ettersom samarbeidet favner bredt i den nye kommunen. Med klubbnøytralt lagsnavn er det også naturlig å stille med nye, nøytrale drakter med klubbnøytral farge og egen logo.

I seriespillet vil det rulleres på hvor hjemmekampene spilles. Dette for å opprettholde engasjement rundt hos de enkelte klubbene. Dette er naturlig siden alle her bidrar.

«Jentene fortjente dette»

Prosessen fram til signering av avtale har vært positiv og det har vært gledelig å se at vi fra første møte har dratt i samme retning og fokusert på muligheter, ikke utfordringer. Utfordringer vil det alltid være med et så bredt samarbeid, men det sportslige har hele hatt hovedfokus. Gjennom denne avtalen er vi trygge på et positivt og vellykket samarbeid for 2020-sesongen, som vi kan bygge videre på i fremtiden. Det er viktig at vi også på jentesiden har forutsigbarhet i vårt tilbud. Det fortjener jentene.

God mottagelse blant spillerne

Jentene har tatt imot samarbeidet med stor iver. Det har vært godt oppmøte på samtlige treninger og vi skal nå sørge for å opprettholde denne interessen. Det at jentene nå har en stor treningsgruppe med jevnaldrende er uten tvil givende og inspirerende. Vi har allerede tatt et lite skritt mot å etablere et godt miljø for jentene, på tvers av klubbtilhørighet.

Ikke for å utfordre by-klubbene

Vi har ikke som hensikt å utfordre by-klubbene med sine etablerte damelag. Dette er et tilbud for å skape aktivitet for jentene våre og som skal skape et stabilt og utviklende miljø for vår eldste.

Lagledelsen ikke klar

Vi jobber fortsatt med å på plass en endelig lagledelse for de to lagene. Det som er klart er at Bjørn Espen Vatne er engasjert som hovedtrener for J17. Vi vil få på plass en bra gjeng med kompetente personer rundt våre to lag.
Det vil holdes treninger på Tornes et par dager i uken samt at én trening vil ha rullering hos de ulike klubbene. J17 og damelaget vil kjøre noen av treningene felles. Vi ser også på mulighet for å samkjøre en damelagstrening sammen med Malmefjorden sitt eksisterende damelag for opprettholde en god treningsgruppe for de eldste.
Samtidig vil vi etablere gode hospiteringsløsninger for våre yngre jenter fra J15.

Vi ser fram til en kjekk og god sesong for Team Hustadvika!

Kontaktperson for presse:
Johan Elnes, styreleder EOIL 95866087