Styret i EOIL har besluttet at vi i første omgang åpner for organisert trening i regi av klubben.

Fra og med uke 17 (20. april) åpner vi for organisert trening for ungdomslagene (13-år og oppover), damelag og a-lag. Aktuelle trenere vil bli innkalt til et digitalt møte i forkant.

Basert på de erfaringer vi gjør oss den første tiden vil det bli vurdert om organisert aktivitet også vil bli åpnet for yngre årsklasser. Endringer kan komme på kort varsel.

Tips til øvelser og annet vedrørende dette finnes på fotballforbundet sine nettsider.

Maksantall på deltagere

På Tornes skal det maksimalt være 8 soner, dvs maksimalt 32 spillere og 8 trenere/voksne på banen.

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Klubben har kjøpt inn anitbakteriellt middel og det aktuelle laget sørger for  at dette blir benyttet. Lagledelse må sørge for at dette gjøres.

På EOIL sine nettsider finner dere treningstider som er tildelt deres lag. Justeringer vil nok komme.

All aktivitet i regi av klubben skal skje innenfor gjeldende smittevernreglementet fra FHI, og anbefalingene fra NIF og NFF.Det aller viktigste er at ingen skal bli smittet gjennom aktivitet i regi av EOIL, og da er smittevern hovedfokus i planlegging av aktivitet.

Viktig med nøye planlegging

Fotballtreningene må planlegges nøye for at aktivitet skal kunne gjennomføres og følgende regler skal alltid følges:

1) Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

2) Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

3) Husk at fotballer, kjegler og annet utstyr er potensielle smittekilder og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

4) Ikke ta på ballen med hendene (se eget punkt for keepere).

5) Unngå heading.

6) Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

7) Vester skal ikke benyttes.

Det skal være maksimalt 5 stk per treningsgruppe, inkludert en trener/voksen over 18 år.

9) Det skal altså være én voksen pr. fire utøvere på hver trening. Dette betyr at x antall foresatte må stille på hver trening for å bistå trener i at smittevernregler overholdes.

10) Toaletter og garderober er stengt og skal ikke benyttes. Dette betyr at alle må gå på do hjemme før de kommer på trening, og ha med vann hjemmefra.

11) Hospitering opp i årsklasser skal ikke skje.

12) Keepere:

Eventuelle keepere må bruke egne keeperhansker – og keeperen kan verken spytte i hanskene eller ta seg i ansiktet før, under eller etter aktiviteten. Kun én person pr femmer-gruppe kan ta på ballen gjennom hele økta. Dette betyr at det er rom for at en person kan være keeper, men da er det altså kun denne keeperen som skal håndtere ballen(e) med hendene før, underveis i og etter økta.

Følgende er IKKE i tråd med anbefalingene og er viktig å merke se for keepere:

- Keepertrening med to eller flere keepere.

- Skuddleiker med rullerende keeperbytte.

- Keepertrening hvor også keepertrener benytter hendene.

- Aktivitet hvor andre enn keeperen blir nødt til å ta opp ballen med hendene. Eks: hvis ballen havner ute i en busk, så er det kun keeperen, og ikke skytter som kan hente ut denne med hendene.

13) Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

- Personer som ikke følger de instruksjoner EOIL gir.