Alle lag som vil starte opp får muligheten til det så lenge det kan bli gjort i henhold til regelverket. Trener vil da være hovedansvarlig for gjennomføringen og må da ta en vurdering på om en får gjennomført det i henhold til retningslinjene. Mest sannnsynlig må  en del foreldre være med som hjelpere.

Torsdag 14, mai klokken 20.30 blir det gjennomført et digitalt møte med barnetrenerene og sportslig utvalg.

Tips til sikre øvelser?

Odd Petter Lyngstad har laget en rekke fine videoer med tips. Disse kan selvfølgelig tilpasses flere aldersgrupper.

Se liste over videoene her.

DE 8 VIKTIGSTE HUSKEREGLENE AKKURAT NÅ

Se oppdaterte huskeregler her:

 1. Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 2. Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.  
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år 
 3. Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 4. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 5. Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 6. Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 7. Felles garderober skal ikke benyttes
 8. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Anbefalte grenser for antall spillere/ledere på:

 • 11-er bane: 50 spillere/ledere
 • 7/9-er bane: 25 spillere/ledere
 • 5-er bane: 15 spillere/ledere
 • Ballbinge (3-er): 6 spillere