Fra 1. august åpnes det opp for å gjennomføre kamper og turneringer i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Helsemyndighetene har gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom under kamper, forutsatt at det skjer under de rammene NFF har utarbeidet i Fotballens koronahåndbok

NFF har i tre nye kapitler i håndboken beskrevet kampgjennomføring, turneringsgjennomføring og regler for baneinndeling for å sette tydelige rammer for det som skal skje til høsten.

- Vi gleder oss til mer aktivitet til høsten og er trygge på at klubbene kommer til å sette seg inn i og gjennomføre kamper og turneringer innenfor de rammene som nå settes. Det er viktig å merke seg det felles ansvaret vi har for å fortsatt holde avstand utenfor aktiviteten men nå er det bare å telle ned til første kamp og det er utrolig gøy, sier Kristoffer Vatshaug, fagansvarlig for klubbutvikling i NFF.